Adwokaci w całej Polsce przyznają, że w ostatnich latach zainteresowanie ich usługami znacząco wzrasta. Zdecydowana większość osób, zmuszonych do szukania sprawiedliwości przed sądem, decyduje się na zatrudnienie profesjonalnej pomocy, aby lepiej zadbać o swoje interesy. Adwokaci przyznają, że wśród najczęściej podejmowanych spraw, wymieniane są rozwody. W jaki sposób adwokat pomoże w takiej kwestii?

Sprawy rozwodowe w Polsce

Szacuje się, że obecnie rozpada się co trzecie małżeństwo – sprawy rozwodowe są obecnie jednymi z najczęściej prowadzonych przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Socjologowie wymieniają szereg przyczyn i czynników, odpowiadających za taki stan rzeczy. Małżeństwa rozpadają się na wskutek niewierności małżeńskiej, jak również z powodu przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), która ma miejsce w rodzinie. Stosunkowo duży odsetek rozwodów to również wynik uzależnienia jednego z małżonków (od np. alkoholu czy hazardu). We wnioskach rozwodowych najczęściej jednak widać zdanie „różnice nie do pogodzenia” – fraza ta może oznaczać różnice światopoglądowe, religijne. Wiele par przyznaje, że małżeństwo nie spełniło ich oczekiwań. 

Co jest zadaniem adwokata?

Adwokaci mają za zadanie przede wszystkim bronić dobrego imienia swoich klientów, dbać o ich interesy i ostrzegać przed podejmowaniem kroków, które mogą negatywnie wpłynąć na ich sytuację prawną – o podstawowych zadaniach adwokatów na sali sądowej opowiada kancelaria adwokat-katowice.pl. przed zatrudnieniem adwokata musi on się dokładnie zapoznać z daną sprawą, ocenić szanse potencjalnego klienta na uzyskanie założonych celów. Bezstronna ocena jest tu kluczowa! Zatrudniając adwokata, możemy być pewni, że będzie on reprezentować ich w sądzie, pisać w ich imieniu niezbędne pisma. 

Comments are closed.

Pin It