Wielu z nas jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest windykacja i kiedy się ją stosuje. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że ten proces można podzielić na kilka faz. Oto one.

Windykacja – etap pierwszy

Przed podpisaniem umowy z Klientem firma windykacyjna powinna przeanalizować sytuację wierzyciela i możliwości spłaty należności przez dłużnika. Dobrze przeprowadzona analiza leży w interesie wierzyciela i samego windykatora. Jeśli dłużnik nie dysponuje przychodami lub majątkiem, dzięki którym jest w stanie uregulować zobowiązanie, wtedy wyegzekwowanie długu może okazać się niemożliwe. Ocena bieżącej kondycji finansowej firmy zalegającej ze spłatą pomoże też opracować najbardziej skuteczną strategię windykacji.

Windykacja – etap drugi

Po rozeznaniu sytuacji i opracowaniu planu działania przychodzi pora na drugi krok, czyli podpisanie umowy między firmą windykacyjną a wierzycielem. Dokument powinien regulować wszystkie kwestie związane z procesem windykacji, odpowiedzialnością i obowiązkami obu stron, a także określać koszt usługi.

Windykacja – etap trzeci

Trzecią fazą w tej sekwencji jest początek działań windykacyjnych. Mowa tu o windykacji polubownej, czyli negocjacjach z dłużnikiem mających zachęcić do spłaty długu. Podczas negocjacji wierzyciel może stosować ustępstwa (np. rozłożenie długu na raty) lub metody perswazji (np. upublicznienie długu poprzez wpisanie do KRD). Warto pamiętać, że negocjacje mają na celu wypracowanie kompromisowego rozwiązania i wymagają elastyczności także od wierzyciela.

Windykacja – etap czwarty

Jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, trzeba będzie rozważyć wejście na drogę sądową. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami i koniecznością dostosowania się do sądowego harmonogramu. Celem procedury sądowej jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, które staną się bazą do realizacji postępowania zabezpieczającego, a następnie egzekucyjnego.

Windykacja – etap piąty

Ostatnią fazą postępowania windykacyjnego jest egzekucja komornicza. Skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji należy poprzedzić aktualnym rozeznaniem w temacie majątku dłużnika. Posiadane przez niego aktywa i źródła dochodu będą przedmiotem egzekucji. Ta wiedza przyspieszy proces egzekucji. Ważny jest także dobór odpowiedniego komornika. Odpowiedniego, czyli takiego, który: jest skuteczny, specjalizuje się w danej branży lub operuje na lokalnym rynku i zna specyfikę działalności prowadzonej przez dłużnika. Przy wyborze komornika warto zdać się na firmę windykacyjną, która ma lepsze rozeznanie i może doradzić najlepszą kancelarię komorniczą.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/windykacja/ – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It