Zawarcie związku małżeńskiego jest rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Zwyczajowo następstwem ślubu jest stworzenie z drugą osobą wspólnoty majątkowej. Jednak coraz częściej narzeczeni wyłamują się z tego schematu i przed wypowiedzeniem sakramentalnego TAK udają się do notariusza, aby sporządzić intercyzę. Co warto o niej wiedzieć? Kiedy zawarcie intercyzy jest szczególnie zasadne? Sprawdź!

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Intercyzę najprościej zdefiniować można jako akt prawny, na mocy którego osoby będące w związku małżeńskim zachowują na własność dobra materialne, o które wzbogacą się podczas trwania małżeństwa (w skład wspólnoty majątkowej nie wchodzą dobra, w których posiadanie weszliśmy przed ślubem). Umowa może dotyczyć całego majątku lub jedynie  jego części. W polskim prawie wyróżnia się kilka rodzajów intercyzy, na przykład  ograniczenie wspólności majątkowej i całkowitą rozdzielność majątkową. Częstym powodem podjęcia decyzji o intercyzie są duże dysproporcje w zarobkach małżonków, prowadzenie przez jedną osobę firmy i związane z tym ryzyko czy skłonność do zaciągania długów. 

Intercyzę zazwyczaj podpisuje się przed zawarciem związku małżeńskiego, jednak prawo pozwala na ustanowienie rozdzielności majątkowej na każdym etapie małżeństwa. Co ważne, niemożliwe jest sporządzenie intercyzy z mocą wsteczną. Treść dokumentu w każdej chwili może zostać zmieniona, a umowa – rozwiązana.  

Wątpliwości? Rozwiej je z prawnikiem!

Zawarcie intercyzy jest ważnym krokiem mającym poważne skutki prawne. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, warto skonsultować się z prawnikiem. Spotkanie ze specjalistą pozwoli Ci dokładnie poznać wszelkie za i przeciw oraz da pełny obraz następstw swojej decyzji. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Comments are closed.

Pin It netrza.pl ueformichigan.com home.pl